สินค้าอื่น ๆ จาก บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด

กระถางดอกไม้ขนาดเล็ก
Flower Pots Small
รุ่น
ขนาด
สี
เล็ก
1.5 x 60 x 14
ขาว
ใหญ่
3.0 x 80 x 14
ขาว
กระถางดอกไม้ขนาดกลาง
Flower Pots Medium
รุ่น
ขนาด
สี
เล็ก
40 x 40 x 40
ขาว
ใหญ่
60 x 60 x 60
ขาว
ใหญ่และสูง
60 x 60 x 75
ขาว
กระถางดอกไม้ขนาดใหญ่
Flower Pots Small
รุ่น
ขนาด
สี
เล็ก
40 x 100 x 40
ขาว
ใหญ่
40 x 150 x 40
ขาว
ถาดอาหารหมู
Flower Pots Medium
รุ่น
ขนาด
สี
เล็ก
88 x 40.5
ขาว
ใหญ่
97 x 50.5
ขาว
สาธารณูปโภคและเครื่องใช้ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส เช่น กระถางดอกไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ถาดอาหารหมู มีการใช้เรซินในการผลิตสินค้าจากไฟเบอร์กลาส