ถังอัดความดันระบบ RO.

HR 2.5-300 UP_EP
watercraft
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
2.5 นิ้ว (63.50 มม.)
สีหุ้มมาตรฐาน
ขาว
แรงดันขณะใช้งาน
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 บาร์)
การทดสอบในโรงงาน
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (31.5 บาร์)
ความหนาของผนัง
5 มม.
รุ่น
ความยาวรวม, ซม.
อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งาน
Hi Rate 2.5-21x1-300UP_EP
636.00
176 F/80 C
Hi Rate 2.5-40x1-300UP_EP
1,160.00
176 F/80 C
HR 4.0-300 UP_EP
watercraft
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
4.0 นิ้ว (101.60 มม.)
สีหุ้มมาตรฐาน
ขาว
แรงดันขณะใช้งาน
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 บาร์)
การทดสอบในโรงงาน
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (31.5 บาร์)
ความหน้าของผนัง
5 มม.
รุ่น
ความยาวรวม, ซม.
อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งาน
Hi Rate 4-21x1-300UP_EP
642.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x1-300UP_EP
1,126.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x2-300UP_EP
2,142.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x3-300UP_EP
3,158.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x4-300UP_EP
4,174.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x5-300UP_EP
5,190.00
176 F/80 C
HR 4.0-300 PLF_EP
watercraft
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
4 นิ้ว (101.60 มม.)
สีหุ้มมาตรฐาน
ขาว
แรงดันขณะใช้งาน
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 บาร์)
การทดสอบในโรงงาน
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( 31.5 bar )
ความหนาของผนัง
5 มม.
รุ่น
ความยาวรวม, ซม.
อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งาน
Hi Rate 4-21x1-300UP_EP
642.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x1-300UP_EP
1,126.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x2-300UP_EP
2,142.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x3-300UP_EP
3,158.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x4-300UP_EP
4,174.00
176 F/80 C
Hi Rate 4-40x5-300UP_EP
5,190.00
176 F/80 C
HR 8.0-300 UP_EP
watercraft
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
8.0 นิ้ว (202.10 มม.)
สีหุ้มมาตรฐาน
ขาว
แรงดันขณะใช้งาน
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 บาร์)
การทดสอบในโรงงาน
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (31.5 บาร์)
ความหนาของผนัง
7.5 มม.
รุ่น
ความยาวรวม, ซม.
อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งาน
Hi Rate 8-40x1-300PLF_EP
1,354.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x2-300PLF_EP
2,370.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x3-300PLF_EP
3,386.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x4-300PLF_EP
4,402.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x5-300PLF_EP
5,418.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x6-300PLF_EP
6,434.00
176 F/80 C
HR 8.0-300 PLF_SP
watercraft
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
8 นิ้ว (202.10 มม.)
สีหุ้มมาตรฐาน
ขาว
แรงดันขณะใช้งาน
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (21 บาร์)
การทำสอบในโรงงาน
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (31.5 บาร์)
ความหนาของผนัง
7.5 มม.
รุ่น
ความยาวรวม, ซม.
อุณหภูมิสูงสุดขณะทำงาน
Hi Rate 8-40x1-300PLF_SP
1,354.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x2-300PLF_SP
2,370.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x3-300PLF_SP
3,386.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x4-300PLF_SP
4,402.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x5-300PLF_SP
5,418.00
176 F/80 C
Hi Rate 8-40x6-300PLF_SP
6,434.00
176 F/80 C