เกี่ยวกับถัง : ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

หิรัญ เอส เสวี
หิรัญ เอส เสวี

ถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาสแข็งแรงและทนทานน้ำหนักเบาที่มีทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและติดตั้งใต้ดิน ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคและการดื่ม ถังน้ำดื่มมีฝาปิดแน่นเพื่อป้องกันการแทรกซึมของสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกไปปนเปื้อนน้ำที่อยู่ภายใน ด้วยวัสดุป้องกันการเกิดของวัชพืชภายในถังที่คุณจะมั่นใจได้ว่าได้รับน้ำที่ ปราศจากสิ่งเจือปน บริสุทธิ์และสะอาด
ถังเก็บน้ำติดตั้งบนพื้น
รุ่น
ความจุ (ลิตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R1(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R2(ม.)
สูง (ม.)
หน้าแปลน [A](นิ้ว)
หน้าแปลน [B](นิ้ว)
น้ำหนัก (กก.)
 C500
500
0.96
0.78
0.96
2.0
2.0
28
 C1000
1000
1.25
1.0
1.20
2.0
2.0
36
 C1500
1500
1.33
1.10
1.40
2.0
2.0
42
 C2000
2000
1.55
1.40
1.25
2.0
2.0
53
 C2500
2500
1.65
1.30
1.65
2.0
2.0
68
 C3000
3000
1.78
1.40
1.76
2.0
2.0
75
ถังเก็บน้ำติดตั้งบนพื้นทรงกระบอกแนวตั้ง
รุ่น
D
L
d
INLET(")
OUTLET(")
VENT(")
 OG-2Q
1.60
1.00
0.50
1"
2"
2"
 OG-3Q
1.60
1.50
0.50
1"
2"
2"
 OG-4Q
1.60
2.00
0.50
1"
2"
2"
 OG-5Q
1.60
1.50
2.50
1"
2"
2"
 OG-6Q
1.60
1.50
3.00
1"
2"
2"
 OG-7Q
1.60
1.50
3.50
1"
2"
2"
 OG-8Q
1.60
4.00
0.50
1"
2"
2"
ถังเก็บน้ำติดตั้งบนพื้นทรงแอปเปิ้ล
รุ่น
ความจุ (ลิตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R1(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R2(ม.)
สูง (ม.)
หน้าแปลน [A](นิ้ว)
หน้าแปลน [B](นิ้ว)
น้ำหนัก (กก.)
 A2500
2500
1.70
1.46
1.72
2.0
2.0
68
 A4000
4000
2.0
1.72
1.94
2.0
2.0
105
ถังเก็บน้ำติดตั้งบนพื้นทรงกระบอกแนวนอน
Capacity (cu. m.)
เส้นผานศูนย์กลาง (ซม.)
ความยาว (ซม.)
ความหนา (มม.)
ท่อระบายอากาศ (นิ้ว)
ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)
Drain pipe (in.)
6
200
191
7
2
1
2
8
200
255
7
2
1
2
10
200
320
7
2
1
2
10
250
210
8
2
1
2
12
250
245
8
2
2
2
15
250
310
8
2
2
2
20
250
410
8
2
2
2
30
250
620
8
2
2
2
40
250
820
10
6
5
4
50
250
1020
10
2
2
2
60
250
1280
10
2
2
2
ถังติดตั้งใต้ดินทรงแอปเปิ้ล
รุ่น
ความจุ (ลิตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R1(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง R2(ม.)
สูง (ม.)
หน้าแป้น [A](in.)
หน้าแป้น [B](in.)
น้ำหนัก (กก.)
 A2500
2500
1.70
1.46
1.72
2.0
2.0
68
 A4000
4000
2.0
1.72
1.94
2.0
2.0
105
ถังติดตั้งใต้ดินทรงกระบอกแนวนอน
ความจุ (ลูกบาศก์เมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
ความยาว (ซม.)
สูง (ซม.)
ความหนา (มม.)
ท่อระบายอากาศ (นิ้ว)
ท่อน้ำเข้า (นิ้ว)
Drain pipe (in.)
6
200
191
225
7
2
1
2
8
200
255
225
7
2
1
2
10
200
320
225
7
2
1
2
10
250
210
275
8
2
1
2
12
250
245
275
8
2
2
2
15
250
310
275
8
2
2
2
20
250
410
275
8
2
2
2
30
250
620
275
8
2
2
2
40
250
820
275
10
2
2
2
50
250
1020
275
10
2
2
2
60
250
1280
275
10
2
2
2